Katimex

Katimex

KATIMEX RA-AB 18 103208 Führungskopf zu KJ/RA,Alu,mit Zugöse

KATIMEX RA-AB 18 103208 Führungskopf zu KJ/RA,Alu,mit Zugöse

 versandbereit in 24-48 Stunden

EUR 23,97

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

KATIMEX KAT.KLEB 3G 101027 Spezialkleber f.Glasfiberband

KATIMEX KAT.KLEB 3G 101027 Spezialkleber f.Glasfiberband

 versandbereit in 24-48 Stunden

EUR 16,68

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

KATIMEX KB 30-EB 101330 Glasfiber-Ersatzband für Kati-Blitz

KATIMEX KB 30-EB 101330 Glasfiber-Ersatzband für Kati-Blitz

 versandbereit in 24-48 Stunden

EUR 68,74

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

KATIMEX KB 20-EB 101320 Glasfiber-Ersatzband für Kati-Blitz

KATIMEX KB 20-EB 101320 Glasfiber-Ersatzband für Kati-Blitz

 versandbereit in 24-48 Stunden

EUR 50,79

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

KATIMEX KB COMP 30 101830 Kabeleinziehgerät Kati-Blitz

KATIMEX KB COMP 30 101830 Kabeleinziehgerät Kati-Blitz

 versandbereit in 24-48 Stunden

EUR 126,82

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

KATIMEX KB COMP 50 101850 Kabeleinziehgerät Kati-Blitz

KATIMEX KB COMP 50 101850 Kabeleinziehgerät Kati-Blitz

 versandbereit in 24-48 Stunden

EUR 171,10

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

KATIMEX KB COMP 20 101820 Kabeleinziehgerät Kati-Blitz

KATIMEX KB COMP 20 101820 Kabeleinziehgerät Kati-Blitz

 versandbereit in 24-48 Stunden

EUR 125,17

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

KATIMEX GLIT TUBE 200ML 101370 Kabelgleitmittel PVC- Tube

KATIMEX GLIT TUBE 200ML 101370 Kabelgleitmittel PVC- Tube

 versandbereit in 24-48 Stunden

EUR 14,17

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten