Aktenvernichter

Olympia PS 36 Strip shredding 340mm Schwarz Aktenvernichter

Olympia PS 36 Strip shredding 340mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 20,82

zzgl. Versandkosten

Olympia 2707 Strip shredding 340mm Weiß Aktenvernichter

Olympia 2707 Strip shredding 340mm Weiß Aktenvernichter

EUR 20,82

zzgl. Versandkosten

Olympia PS 58 CC Strip shredding 75dB 220mm Weiß Aktenvernichter

Olympia PS 58 CC Strip shredding 75dB 220mm Weiß Aktenvernichter

EUR 73,75

zzgl. Versandkosten

Olympia 2704 Strip shredding 340mm Schwarz Aktenvernichter

Olympia 2704 Strip shredding 340mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 17,47

zzgl. Versandkosten

Fellowes 63Cb Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

Fellowes 63Cb Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 168,74

zzgl. Versandkosten

Olympia PS 55 CC Strip shredding 75dB 220mm Schwarz Aktenvernichter

Olympia PS 55 CC Strip shredding 75dB 220mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 51,64

zzgl. Versandkosten

Fellowes AutoMax 130C Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

Fellowes AutoMax 130C Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 275,73

zzgl. Versandkosten

Fellowes 60Cs Cross shredding 72dB 230mm Schwarz Aktenvernichter

Fellowes 60Cs Cross shredding 72dB 230mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 93,54

zzgl. Versandkosten

Olympia PS 53 CC Strip shredding 75dB 220mm Schwarz Aktenvernichter

Olympia PS 53 CC Strip shredding 75dB 220mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 33,30

zzgl. Versandkosten

Olympia PS 53 CC Cross shredding 75dB 220mm Weiß Aktenvernichter

Olympia PS 53 CC Cross shredding 75dB 220mm Weiß Aktenvernichter

EUR 33,30

zzgl. Versandkosten

Olympia CC 310.4 Cross shredding 72dB 220mm Schwarz Aktenvernichter

Olympia CC 310.4 Cross shredding 72dB 220mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 96,66

zzgl. Versandkosten

Fellowes 73Ci Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

Fellowes 73Ci Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 210,45

zzgl. Versandkosten

Olympia PS 54 CC Aktenvernichter weiß

Olympia PS 54 CC Aktenvernichter weiß

EUR 39,96

zzgl. Versandkosten

Fellowes 8 Cross shredding 220mm Schwarz Aktenvernichter

Fellowes 8 Cross shredding 220mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 56,41

zzgl. Versandkosten

Fellowes Powershred 6C Aktenvernichter

Fellowes Powershred 6C Aktenvernichter

EUR 41,46

zzgl. Versandkosten

Fellowes Powershred 62MC Confetti shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

Fellowes Powershred 62MC Confetti shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 145,19

zzgl. Versandkosten

Fellowes 79Ci Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

Fellowes 79Ci Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 270,23

zzgl. Versandkosten

Olympia PS 55 CC - Vorzerkleinerer - Kreuzschnitt

Olympia PS 55 CC - Vorzerkleinerer - Kreuzschnitt

EUR 51,64

zzgl. Versandkosten

Olympia PS 54 CC Aktenvernichter schwarz

Olympia PS 54 CC Aktenvernichter schwarz

EUR 39,96

zzgl. Versandkosten

Olympia MC 306.2 Micro-cut shredding 62dB 220mm Weiß Aktenvernichter

Olympia MC 306.2 Micro-cut shredding 62dB 220mm Weiß Aktenvernichter

EUR 96,66

zzgl. Versandkosten

Fellowes AutoMax 200C Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

Fellowes AutoMax 200C Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 356,42

zzgl. Versandkosten

Fellowes Powershred 450M Micro-cut shredding Schwarz Aktenvernichter

Fellowes Powershred 450M Micro-cut shredding Schwarz Aktenvernichter

EUR 192,31

zzgl. Versandkosten

Fellowes 99Ci Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

Fellowes 99Ci Cross shredding 230mm Schwarz Aktenvernichter

EUR 325,60

zzgl. Versandkosten